Hình ảnh thực tế phòng học cho thuê Quận 1 TPHCM

Phòng dạy học 7 người

Phòng học quận 1 giá rẻ

Phòng dạy học 10 người

Phòng học quận 1 giá rẻ

Phòng dạy học 11 người

Phòng học quận 1 giá rẻ